В этом разделе Вы можете скачать различные бланки и документы, которые могут понадобиться Вам. Все формы разбиты по категориям.Чтобы скачать нужный файл, следует нажать на иконку справа от названия.

Pobyt czasowy i praca:

Niebieska karta UE:

Pracownicy delegowani:

Działalność gospodarcza:

Studia:

Członkowie rodziny obywatela RP:

Połączenie z rodziną:

Pobyt krótkotrwały:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choróbzakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.